Oslo Sporveier 60 år

Skrevet av Torgrim Hegdal

Film fra filmavisen Verden Rundt: Oslo Sporveier fyller 60 år og viser fram både gammelt og nytt, 1935

6.oktober 1935 markerte AS Oslo sporveier 60 år med sporvei i hovedstaden. Jubileet ble feiret med opptog gjennom hovedstaden som viste gammelt og nytt sporveisutstyr. Opptoget som vi ser på denne filmsnutten gav derfor en god oppsummering av 60 års sporveisdrift i byen.

Opptoget

Først i opptoget var selvsagt hestesporvogna som var med fra starten av. 06.10.1875 kl 06.30. gikk den første vogna fra Pilestredet. De første vognene ble for øvrig skipet inn til Kristiania august samme år fra New York. På tross av at vognene bare hadde 12 sitteplasser var det hele 5749 passasjerer den første dagen!

Året før, ble eierselskapet A/S Christania Sporveisselskab stiftet. Det startet med fire sporveislinjer. Tre linjer gikk fra Stortorget til Homansbyen, Vestbanen og Gamlebyen. En fjerde linje gikk fra Homansbyen til Vestbanen. På den tida var dette så langt en kunne strekke seg uten å gå utenfor bygrensa.

Neste ut i kortesjen er sporvogna med skiltet «1894». Også dette var et merkeår i sporveishistorien. Det nystartede A/S Kristiania Elektriske Sporvei fikk da konsesjon på linjer i Majorstua/Frogner-området i tillegg til Skillebekk. Som navnet sier, var det de som lanserte trikken i Oslo. Til da hadde det kun vært hestesporvogn, men i 1894 ble driften revolusjonert med «Electric Tramway» eller Elektrikken.

Den tredje sporvogna i paraden er en typisk representant for den klassiske Oslo-trikken. Den gikk i Oslos gater helt til 1968.

Buss

Så kommer bussavdelinga, betegnende nok med årstallet 1927. Det var i november dette året at Oslo sporveier starta sin første bussrute med denne snutebussen. Ruta gikk fra Aleksander Kjellands plass til Kværner. Men Oslo sporveier var ikke det første sporveisselskapet med bussdrift i Oslo. Tre år tidligere starta AS Ekebergbanen rutene Lilletorget – Abildsø og Sæter – Godheim. Men den aller første bussruta i hovedstadsområdet var likevel ruta mellom Vålerenga og Østensjø, etablert av Norsk Trafik A/S i 1918. Noe som kanskje ikke kunne kategoriseres som buss var kuriositeten fra 1897, «dampomnibussen» mellom Stortorget og Grefsen. Komforten på denne farkosten beskrives best med oppnavnet – tarmrister’n.

Siste kjøretøy i kortesjen var Oslo sporveiers siste anskafffelse i 1935 som de stolt viser fram. En helt ny lettmetallbuss fra Strømmens Værksted som teknisk sett på mange måter var prototypen til dagens busser. Oslo Sporveier var en av de første selskap i verden til å ta i bruk denne typen.

Avslutningsvis ser vi selskapets 58 år gamle direktør, bergenseren Hjalmar Samuelsen. Han tiltrådte som direktør våren 1925, men måtte fratre høsten 1941 fordi han ikke ville føge NS-myndighetenes direktiver. Han skulle sies opp på et styremøte men ble isteden avskjediget pr. telefon. Han innkalte deretter sin etterfølger og sa de legendariske ordene. « Syremøtet er utsatt. De er ansatt, og jeg er avsatt». Dermed var også AS Oslo Sporveier nazifisert men det er en helt annen historie.