«Det skal aldri skje!». Protesten mot rivingen av Brannvaktbygningen og Basarhallene

I 1937 vedtok Bystyret i Oslo å rive Basarene og Brannvaktbygningen i Karl Johans gate og Dronningens gate. Formålet var å rydde vei for bredere gater og bedre fremkommelighet for den økende biltrafikken.

Brannvakten og Basarene ble oppført i årene 1840-59 etter tegninger av Christian Heinrich Grosch, og var fredet. Kirkedepartementet ville imidlertid ikke gripe inn, og riving ble vedtatt.

Film fra filmavisen Verden Rundt: Stortorvets basarer Oslo bystyre har besluttet å rive hallene rundt Vår Frelsers Kirke, Gladtvedt Film, 1937.

Selskapet for Oslo Byes Vel engasjerte seg for bevaring. Det samme gjorde Nasjonalgalleriets direktør Jens Thiis, som skrev et harmdirrende innlegg i Tidens Tegn under tittelen ”Moderne vandaler”. Der oppfordret han meningsfeller til å uttrykke sin støtte ved å sende inn protester under tittelen ”Det skal aldri skje”.

Hundrevis av arkitekter, kunstnere, forfattere og andre kulturpersonligheter, samt en rekke andre personer fulgte appellen og sendte sin protest til Jens Thiis. Protestene ble oversendt til ordfører Trygve Nilsen.

Protestene gjorde imidlertid ikke tilstrekkelig inntrykk på byens myndigheter. Vedtaket om riving ble stående, med et snapt flertall i Bystyret. Samtidig ble det bestemt å utlyse en konkurranse om utformingen av det sanerte området. Hverken konkurransen eller rivingen ble gjennomført, og under krigen ble det stopp i all større, kommunal byggevirksomhet.

Underskrifter fra Francis Bull, Erik Werenskiold, Per Krohg, Rolf Jacobsen og Ole Bang. Fra arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)
Underskrifter fra Francis Bull, Erik Werenskiold, Per Krohg, Rolf Jacobsen og Ole Bang. Fra arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)

Etter krigen var situasjonen endret, særlig da Oslo og Aker ble slått sammen til én kommune i 1948. En gateutvidelse i noen korte gatestrekninger ble ansett for unødvendig og lite økonomisk . Rivningsvedtaket fra 1937 ble derfor omgjort av Bystyret i 1950.

Basarene og brannvakten. Fotograf: Wardenær. År: ukjent. (A-10001/Ua/0006/026)
Basarene og brannvakten. Fotograf: Wardenær. År: ukjent. (A-10001/Ua/0006/026)

Kilde:
Oslo byarkiv: arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)