Alle skulle telles

Av Unn Hovdhaugen

Hvert år ble skjemaer sendt ut og hele folket skulle telles. Fra 1867 ble det tatt opp årlige tellinger av hele Kristianias befolkning. Alle personopplysninger skulle registreres og dette skulle bidra til å holde oppsyn med folkemengdens bevegelser. Gjennom tidene har skjemaene hatt ulik utforming og hensikt, og dataene som ble samlet inn har blitt brukt i mange forskjellige hensikter og sammenhenger. På 1930-tallet var man opptatt av å dokumentere arbeidsledighet og lengden på denne, mens det under 2.verdenskrig kom inn en egen kolonne for trossamfunn. Den siste kommunale folketellingen ble gjennomført i 1954.

I dag er skjemaene et kikkhull inn i historien og gir et tidsbilde av befolkningen i en leilighet og en gård akkurat den datoen skjemaene ble fylt ut. Tellingene skiller ikke mellom høy og lav i samfunnet, alder, kjønn eller inntektsforhold.  Dermed er dette en sjeldent demokratisk dokumentasjon fra en tid der stand, kjønn og inntekt spilte en rolle både for rettigheter, omdømme og den grad av respekt man ble møtt med. Vi får også en sammenhengende framstilling av hele byens befolkning gjennom et halvt århundre.

Folketelling 1905 for Drammensveien 1, Slottet.
Kommunalt folketellingsskjema for Drammensveien 1, den 31. desember 1905.

 Alle opplysninger er nøyaktig fylt ut i skjemaene, enten det gjelder kongefamilie eller tjenerskap. Dette viser folketellingen fra Drammensveien 1 den 31.desember 1905. Drøyt en måned etter at hele byen sto på kaia og tok imot Norges nye kongefamilie, er de telt sammen med resten av beboerne på Slottet, og innflytningsdato er nøyaktig skrevet inn. Som så mange andre osloboere opp gjennom tidene var kongefamilien innflyttere, og det samme var en stor del av deres tjenerskap. Mange var tatt med fra England, men vaktmester og husfrue var tidstypisk nok innflyttere fra henholdsvis Toten og Sverige, og hadde bodd på Slottet i tiår før kongefamilien flyttet inn.

Ofte var det overhodet i familien eller kanskje gårdeier som fylte ut skjemaene, men i denne historiske folketellingen ser vi at skriften varierer fra person til person. Det ser ut til at alle har skrevet seg inn selv.  Det hadde vært morsomt å forestille seg at det var H. M. Kongen selv som hadde skrevet under, men ifølge arkivet på Det kongelige slott er det mye som tyder på det har vært H.M. Kongens adjutant, Kaptein H. Krag, som har ført opplysningene om kongefamilien i pennen.

Kilde:
Oslo byarkiv: A-20057 Folkeregisteret, folketellinger

Lenker:
Kommunale folketellinger fra Oslo/Kristiania og Aker i Digitalarkivet