Når endene ikke møtes. Fattigdom i Oslo før og nå

Gjennom prosjektet «Når endene ikke møtes. Fattigdom i Oslo før og nå» har Byarkivet satt fokus på arkivet etter Fattigvesenet i Kristiania og Aker, og sett på likheter og forskjeller når det gjelder synet på fattigdom.

Arkivene etter Fattigvesenet i Kristiania og Aker er tilgjengeliggjort for studenter, forskere og lesesalsbrukere, og et utvalg er digitalisert. Materialet strekker seg over en hundreårsperiode og inneholder blant annet 220 000 personforhør av personer som søkte fattigstøtte.

Ved å involvere brukere av Fattighuset i Oslo og = Oslo i prosjektet, har vi samlet inn og formidlet historier om fattigdom i dag. Gjennom å løfte fram det historiske kildematerialet, samtidig som det settes fokus på de fattiges situasjon i dag, har vi sett på mønstre i synet på fattige og fattigdom.

Gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Oslo, samt Fattighuset og = Oslo, ønsker Byarkivet å være en møteplass for ulike miljøer som befatter seg med fattigdom.

Målet har vært å legge til rette for dialog mellom forskere, studenter og personer som kan gi fattigdom i dag en stemme. Prosjektets hovedresultat er vandreutstillingen som åpnet i september 2014.